Asbest tag

Guide: Sådan fjerner og bortskaffer du et asbest tag

Er du i tvivl om, hvordan du håndterer fjernelse af asbesttag? Eternittagplader er blandt de mest almindelige tagtyper i Danmark, men desværre indeholder mange af dem asbest – og derfor er det en god idé at få dem udskiftet. Læs her, hvilke regler der er for asbest tag, samt hvordan du bortskaffer det.

Lau Christensen
Skrevet d. 16. marts 2021 af Lau Christensen

Det estimeres, at mere end 100.000 danskere bor i huse med asbestholdige tage. Tæller man sommerhuse og kolonihaver med, er der langt flere tage med asbest. I forbindelse med fjernelse og bortskaffelse af asbesttag, er det vigtigt, at det håndteres korrekt.

Herunder kan du læse mere om reglerne for asbesttag, samt hvordan du skal forholde dig, når du skal udskifte taget. Det er vigtigt, at du er opmærksom på reglerne, da du kan risikere at udsætte dig selv og folk omkring dig for en sundhedsmæssig risiko, hvis du ikke håndterer fjernelsen af asbesttag korrekt.

Læs også vores guide til maling af tag

Sådan håndterer du bortskaffelse af asbesttag

I forbindelse med bortskaffelse af asbesttag, er det ikke tilladt, at du blot kører det til genbrugspladsen, som du normalt ville have gjort det. I stedet skal du undersøge, hvilke regler der gælder i din kommune for bortskaffelse af asbesttag.

Retningslinjerne for bortskaffelse af asbesttag kan variere fra kommune til kommune, og mængden af materiale har samtidig indflydelse på, hvordan du skal håndtere opgaven. Uanset hvad, skal du dog anmelde al arbejde med asbest til kommunen, senest 14 dage før arbejdet finder sted.

Guide: Bortskaffelse asbest tag - visbanner

Få professionel hjælp til fjernelse og bortskaffelse af asbesttag

Selvom det er tilladt, at du håndterer fjernelse og bortskaffelse af asbesttag selv, er det ikke altid nogen god idé. Du risikerer at udsætte dig selv og dem omkring dig for en sundhedsmæssig risiko, der kan føre til alvorlige kræftsygdomme, hvis det ikke håndteres korrekt.

Du bør derfor altid søge professionel hjælp til håndtering og bortskaffelse af asbesttag. Du kan indhente 3 tilbud på bortskaffelse af asbesttag her fra professionelle virksomheder, hvis du ønsker den bedste pris på opgaven.

Alternativt kan du kontakte din kommune, som kan vejlede dig til, hvordan du håndterer arbejdet – og de vil også kunne rådgive dig i forhold til at vælge en virksomhed, der kan håndtere arbejdet for dig, så du er sikker på, at du overholder alle reglerne for asbesttag.

Hvordan ved man, om sit tag indeholder asbest?

Forhandlertip

Skal du bygge selv, kan disse forhandlere være til hjælp:

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit tag indeholder asbest eller ej, er det heldigvis nemt at få syn for sagen. Det er forholdsvist enkelt at undersøge, om der er asbest i dit skifereternittag eller bølgeeternittag.

Disse tagtyper indeholder asbest:

  • Eternittage, der er produceret før 1984, indeholder altid asbest.
  • Eternittage, der er produceret mellem 1984-1988, kan indeholde asbest.
  • Eternittage, produceret efter 1988, indeholder ikke asbest.

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt dit tag er asbestholdigt, skal du tjekke oversiden af tagpladerne. Her er der trykt et nummer, der indikerer, om taget indeholder asbest eller ej.

Sådan tjekker du, om tagpladen indeholder asbest:

  • Er det første tal 0 eller 1, er der asbest i tagpladen.
  • Er det første tal 4 eller 5, er der ikke asbest i tagpladen.

Skal jeg skifte mit asbesttag?

Asbest bliver først sundhedsskadeligt, hvis du indånder de partikler, det frigiver. Det betyder, at det udelukkende er nødvendigt at skifte tagpladerne, hvis de er begyndt at blive slidte – og det vil de i de fleste tilfælde være.

Bølgeeternit og skifereternit har en formodet levetid på omkring 40-60 år. Det sidste asbestholdige tagplader blev produceret i 1988, hvorfor de fleste tage er ved at nå deres holdbarhedsdato. Selvom taget stadig holder tæt, er det derfor på tide at skifte det alligevel.

Hvis tilstanden på dit tag er dårlig eller nedslidt, eller der opstår skader på belægningerne, skal taget skiftes. Det gælder, uanset om der er tale om taget på et parcelhus, sommerhus eller kolonihavehus.

Knækker tagpladerne, bliver der frigivet asbest – og det er sundhedsskadeligt. Du bør derfor udelukkende tage dig af fjernelse og bortskaffelse af asbesttag på egen hånd, hvis du ved, hvordan du håndterer det korrekt.

Læs også: Guide til opsætning af gipsloft

Hvilke regler er der for asbesttag?

asbest tagReglerne for asbesttag er vigtige at overholde, både hvad angår arbejde, nedrivning og bortskaffelse af asbest tag. Du må hverken bore, ridse, skære eller knække tagplader, der indeholder asbest.

Hvis du eksempelvis planlægger at montere solceller eller ovenlysvinduer på dit tag, må du ikke selv montere disse. Det samme gælder maling og rensning, da det kan medføre, at der frigives asbeststøv.

Du bør i stedet rådføre dig med Arbejdstilsynet, kommunen eller fagfolk i forbindelse med fjernelse af asbesttag, hvis du ikke har forstand på, hvad du laver. Du risikerer, at asbestfibre trænger ned i dine lunger, hvilket kan forårsage kræftsygdomme.

Sådan håndterer du fjernelse af asbesttag

Hvis du skal rengøre taget, må du udelukkende bruge en blød børste og en vandslange. Vælger du selv at stå for fjernelse af asbesttag, er det udelukkende tilladt, at du skruer tagpladerne af, hvis du kan gøre det, uden det frigiver støv.

Du skal være yderst forsigtig ved fjernelse af asbesttag. Hvis du smider dem ned, frigives asbesten nemt, hvorfor du i stedet bør stable dem. Kan du ikke undgå at ødelægge eller skære i asbestpladerne, når du fjerner dem, skal du i stedet overlade arbejdet til professionelle.

Alternativer til gør det selv bortskaffelse af asbest tag

Måske synes du alligevel at bortskaffelse af asbest tager bliver for uoverskueligt, hvis du skal gøre det selv. I så fald kan du via 3byggetilbud en chance. Klik på banneret herunder. 

Guide: Bortskaffelse asbest tag - visbanner

Huskeseddel