Test af top 5 kalkspaltere

Kalk i vandet er alle boligejeres fjende nummer 1. Kalk sætter sig som aflejringer i vaskemaskiner, opvaskere, kaffemaskiner og vandrør, for ikke at tale om toiletter og varmtvandsbeholdere. Det betyder, at du ofte skal afkalke køkkenmaskiner og hvidevarer, og at kalken i sidste ende forkorter dine installationers levetid betragteligt. Heldigvis kan det løses med en mindre investering i en kalkspalter, der forhindrer kalken i at gøre skade på dine apparater! Læs med, og få alt at vide om kalkspaltere her.

Du kender sikkert problemet med, at du har afkalket kaffemaskinen, og ganske kort tid efter, begynder den at snøfte på ny. Det er kaffemaskinens måde at bede om en afkalkning, og så må du endnu engang i gang med afkalkningsmidlet.

Kalk i de mindre husholdningsmaskiner kan du forholdsvis let selv fjerne. Men værre er det med kalkaflejringer i f.eks. vandrør og varmtvandsbeholdere. Her kan du ikke selv afkalke, så stille og roligt bliver installationen fyldt med kalk.

For at forstå problemet, kan du sammenligne kalkaflejringerne med et isbjerg, hvor den største del af bjerget ikke er synlig. Sådan forholder det sig også med kalk. Den lille del af kalken du kan se, er den, der sidder i elkedlen eller i toilettet. ”Under overfladen” er der den skjulte del, som gemmer sig i vandinstallationen.

De skjulte kalkaflejringer er mange gange større end de synlige, og fører til lavere tryk på vandet og øget energiforbrug til vandopvarmning. I sidste ende vil kalken være skyld i øgede omkostninger til vedligeholdelse, reparation og udskiftning af ødelagte dele i vandinstallation og hvidevarer.

Hvordan fjerner du kalk fra vand?

Det korte svar er, at du ikke fjerner kalken fra vandet. I stedet behandler du vandet magnetisk med en såkaldt kalkspalter, så kalkpartiklerne bliver slået i mindre stykker. De helt små stykker kalk vil ikke længere kunne binde sig fast og danne aflejringer.

Denne form for vandbehandling betyder, at vandets bestanddele ikke ændres. Til gengæld slipper du for de irriterende og ødelæggende aflejringer.

Der findes også andre og meget dyrere løsninger i form af blødgøringsanlæg. De løber nemt op i flere tusinde kroner, mens en kalkspalter kun koster en brøkdel.

3 grunde til at du skal købe en kalkspalter

Vi har allerede været inde på nogle af fordelene ved kalkspaltere. Men der er faktisk et par stykker mere, som du bør tage med i overvejelserne inden købet. Med en kalkspalter får du fordele som:

  • En miljøvenlig vandbehandling
  • Vand, der bevarer sin normale smag
  • Bedre økonomi på flere områder

Når du behandler vandet med en kalkspalter, undgår du fuldstændig brugen af kemiske produkter. Selve kalkspaltning sker ved hjælp af magnetisme, og der skal derfor ikke tilsættes kemiske stoffer af nogen art til dit brugsvand.

På sigt vil du heller ikke have brug for at skulle afkalke kaffemaskine, elkedel osv. nær så ofte. Derfor vil du også kunne spare på brugen af den slags husholdningskemi på længere sigt.

Når vandet behandles gennem en kalkspalter, ændres der ikke på vandets naturlige sammensætning af salte og mineraler, og indholdet af kalk vil også være det samme. Det betyder, at du på ingen måde forringer vandets kvalitet, og smagen vil derfor også være præcis den samme som i ubehandlet vand.

Sidst med absolut ikke mindst, vil færre kalkbelægninger give en bedre økonomi. Tilkalkede varmtvandsbeholdere skal bruge mere energi for at varme vandet op, hvilket vil betyde en dyrere energiregning.

Ved at forhindre kalken i at sætte sig fast, forlænger du levetiden på vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre hvidevarer betragteligt, hvilket vil kunne mærkes i den mere langsigtede økonomi.

Hvad er en kalkspalter – og virker den?

En kalkspalter virker ved, at der dannes et magnetfelt rundt om et vandrør. Magnetfeltet bevirker, at kalken bliver slået i mindre stykker, og derfor ikke har mulighed for at sætte sig som kalkaflejringer.

Magnetisk behandling af vandet fjerner som nævnet ikke kalken fra vandet, men den bevirker, at kalk ikke så let kan sætte sig fast i vandrør, hvidevarer osv. Det betyder, at vandet bevarer alle de naturlige mineraler, som er vigtige for dig og din krop.

Den kalk der trods alt stadig er i vandet, vil have svært ved at sætte sig fast. Du vil derfor opleve, at eventuelt kalk f.eks. i toilettet lettere kan fjernes efter monteringen af kalkspalteren.

Kalkspalteren skal monteres, hvor vandrøret kommer ind i huset, og inden vandet forgrenes ud i boligen. Den bedste placering er umiddelbart efter det sted på røret, hvor vandmåleren er placeret.

Nogle kalkspaltere monteres rundt om røret, og de kan ofte monteres på få minutter. Andre modeller skal monteres på selve vandrøret, hvilket kræver professionel hjælp.

Test af kalkspaltere – Se vores top 5 over de bedste kalkspaltere

Kalkspaltere findes i flere varianter og i forskellige prisklasser. Her er vores top 5 over de kalkspaltere, som vi mener er nogle af de bedste køb, du kan gøre lige nu.

Dropson Antikalk system EMI 2500

Dropson Antikalk system EMI 2500 kalkspalter

Dropson EMI 2000 er testens dyreste og bedste model, der kombinerer nogle af teknologierne fra de øvrige modeller. EMI 2000 skal monteres på selve rørinstallationen, så vandet løber igennem enheden. Ved hjælp af et indbygget elektronisk modul vil forskellige generatorer sende stød gennem vandet. Disse elektriske stød bevirker, at kalken krystalliseres, inden den kommer ind i husets vandinstallation, varmtvandsholder m.m.

Dropson kalder selv EMI 2500 for den nye generation af antikalk-systemer. Når vandet behandles inden det sendes igennem vandinstallationen, vil kalken løbe med vandet ud af vandhaner osv. Det behandlede vand som løber gennem husets installationer, vil desuden have den samme effekt som regnvand uden kalk. Det betyder, at den kalk der allerede har samlet sig i rørsystemer osv. stille og roligt, vil blive opløst og skylle ud af systemet. Efter noget tid vil du have fået et system, der stort set ikke indeholder kalkbelægninger, og eksisterende kalk i dine hvidevarer, vandhaner og toiletter vil forsvinde.

Dropson EMI 2500 skal tilsluttes en almindelig 230 V stikkontakt. Strømforbruget er 15 W. Dropson findes også til større installationer, hvor modelbetegnelserne er EMI 4000, 5000, 7500, 800 og EMI 9000.

PRISER FRA
 

 

3930,-

 

Activ Antikalk boligafkalker

Activ Antikalk boligafkalker kalkspalter test

Activ antikalk er en billig og simpel boligafkalker, som du selv kan montere på ganske få sekunder. Der kræves ingen ændring i installationen, og der skal ikke tilsluttes strøm eller lignende.

Activ antikalk består af et sæt kraftige magneter, der monteres rundt om vandrøret. Magneterne findes i flere størrelser, så de passer til forskellige rørtykkelser. Længden på magneterne er kun 14 cm, så der kræves kun et lille stykke synligt rør til monteringen.

Hvis det er muligt, anbefales det, at Activ Antikalk monteres på røret umiddelbart efter vandmåleren. Hvis der ikke er plads der, kan Activ Antikalk også monteres før måleren.

Når boligafkalkeren er monteret på røret, vil den stille og rolig begynde at virke. Efter noget tid vil du opdage, at der går længere imellem behovet for afkalkning af dine apparater. Her får du en let løsning, som kan installeres uden brug af værktøj.

PRISER FRA
 

 

627,-

 

Magneta Kalkspalter

Magneta Kalkspalter

Magenta kalkspalter er et dansk produkt, som effektivt bekæmper kalk i parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Kalkspalteren består af et lille ”hus”, som vandet løber igennem, og det er her, magien sker.

Magneta benytter to forskellige vandbehandlingsprincipper, hvilket gør kalkspaltningen særlig effektiv. Selve kalkspaltningen sker ved at vandet løber igennem Magneta kalkspalteren, hvor vandbehandlingen foregår. Først passerer vandet et såkaldt magnetgab, hvorefter det ledes ind i et meget kraftigt magnetfelt, hvor der samtidig skabes cirkulation og turbulens i vandet. Det øger spaltningseffekten yderligere.

Magneta kalkspalteren skal ”skæres ind” i den eksisterende vandinstallation, og derfor er det ikke umiddelbart en opgave, du selv kan klare.  Selve monteringen er dog forholdsvis hurtig at klare for en VVS-montør.

Vælg den Magneta kalkspalter der passer til rørdiameteren i vandinstallationen, og oplev hvor hurtigt nye og gamle kalkaflejringer forsvinder.

PRISER FRA
 

 

2067,-

 

2095,-

 

2180,-

 

Metro Aqua 2000 elektronisk kalkspalter

Metro Aqua 2000 elektronisk kalkspalter

Metro Aqua 2000 fungerer lidt anderledes, end de tidligere præsenterede kalkspaltere. Aqua 2000 er elektronisk, og er beregnet til almindelige anlæg i parcelhuse og lignende. Hvis du har et større anlæg, skal du vælge Aqua 3000 eller Aqua 5000.

En stor fordel ved Metro Aqua er, at monteringen af den elektroniske kalkspalter ikke kræver indgreb i den eksisterende rørinstallation. Monteringen sker ved, at der spændes nogle små elektroder på vandrøret umiddelbart efter vandmåleren.

Elektroderne forbindes til en lille boks, som igen tilsluttes en almindelig 230 V stikkontakt. Strømforbruget på 4 watt er ganske lille, og det ekstra forbrug vil være i en størrelsesorden, der stort set ikke vil kunne registreres på elregningen.

Når du tænder for strømmen til kalkspalteren, dannes der et elektrostatisk kraftfelt med impulser på mellem 7000 og 14000 Hz. Når vandet passerer gennem kraftfeltet, vil kalkpartiklerne blive slået i ganske små stykker, og forhindre kalken i at sætte sig fast og danne tilkalkede rør m.m.

Metro Aqua 2000 elektronisk kalkspalter er let at montere, og kræver ingen vedligeholdelse.

PRISER FRA
 

 

1590,-

 

2179,-

 

2248,-

 

2249,-

 

Metro kalkspalter Metropro

Metro kalkspalter Metropro

Metropro minder på flere områder om Magneta kalkspalteren, som er omtalt tidligere i testen. I lighed med Magneta skal Metropro monteres ved at skære et stykke af rørinstallationen, og skrue kalkspalteren direkte ind på røret. Denne installation er ikke specielt tidskrævende, men montagen kræver en fagmand.

Enheden måler 126 mm i længden, og kræver derfor kun et kort stykke synligt rør, for at den kan monteres. Metropro kan monteres på almindelige jernrør, galvaniserede rør og kobberrør. Enheden egner sig ikke til montering på plastrør.

Når vandet løber igennem Metropro enheden spaltes og pulveriseres kalken i vandet, så den skyldes ud af rørene i stedet for at sætte sig fast.

Metropro er beregnet til installationer i 1 og 2-familieshuse, og kan ligeledes benyttes i mindre tekniske anlæg, hvor der er ønske om at undgå kalkdannelse på haner og armaturer.

Kalkspalteren kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Dog anbefales regelmæssig rengøring, der sikrer den mest optimale udnyttelse af enheden.

PRISER FRA
 

 

2709,-

 

2719,-

 

3544,-

 

Måling af kalk i vand

Ved du hvor kalkholdigt vandet er, i området hvor du bor? Ellers kan du let selv foretage en måling af vandets hårdhed. Til målingen skal du købe et lille testsæt, hvor du ved hjælp af en særlig indikatorvæske kan måle kalkindholdet. Ved at dryppe små dråber vand ned i væsken, indtil den skifter farve, kan du tælle dig frem til vandets hårdhed.

Hårdhedsgraden på vandet måles i en enhed der hedder °dH, som er en forkortelse af Deutsche Härte.

  • < 8°dH betegnes som blødt vand
  • 8-24 °dH – Middelhårdt til hårdt
  • 24-36 °dH – Meget hårdt til særdeles hårdt

Selv om du har meget hårdt vand i dit område, er der ikke noget der tyder på, at hårdt vand er sundhedsskadeligt. Til gengæld er hårdt og kalkholdigt vand meget skadeligt for husets installationer og hvidevarer.

Indkøbsguide til kalkspaltere

Nu har du læst om 5 af de kalkspaltere som findes på markedet i øjeblikket, og du har måske allerede dannet dig en idé om, hvilken model der passer bedst til din bolig.

Herunder kan du se vores kalkspalter indkøbsguide, der giver dig de bedste tips til at vælge den rigtige model.

Pris

Pris er naturligvis altid vigtig, når du skal købe nyt tilbehør til boligen. Inden du vælger model, bør du undersøge mængden af kalk i vandet som beskrevet ovenfor. Der kan være ret stor forskel på vandets kalkindhold, alt efter hvor i landet du bor.

Hvis kalkindholdet ikke er så højt, kan du muligvis nøjes med en model i den billige ende. Er vandet meget hårdt, anbefaler vi, at du kaster blikket på en af de lidt dyrere og mere professionelle kalkspaltere.

Montering

Hvis du vælger en model, der skal monteres uden på vandrøret, er montagen let og ligetil. Disse kalkspaltere kan du selv montere, på ganske kort tid.

Vælger du en model der skal monteres på selve vandrøret, skal du have hjælp af en fagmand. Her er det nødvendigt at lukke for vandet, og skære et stykke rør væk, før kalkspalteren kan monteres.

Med og uden tilslutning til strøm

Nogle af de nævnte kalkspaltere fungerer ved, at der dannes et elektromagnetisk kraftfelt. Disse modeller kræver, at du kan tilslutte strøm. Derfor skal du sikre dig, at der er en stikkontakt i umiddelbar nærhed af kalkspalterens placering.

Selve strømforbruget fra kalkspalteren er relativt lille, men du skal naturligvis tage forbruget med i dine beregninger, inden du vælger en model.

Er du klar til at købe kalkspalter?

Nu skulle du gerne være blevet en del klogere på, hvordan en kalkspalter virker, og hvilket prisniveau de enkelte modeller ligger i.

Hvis du allerede har besluttet dig for en model, så hop højere op på siden, og klik direkte videre til forhandleren. Hvis du stadig er i tvivl, så læs de enkelte beskrivelser en gang mere, eller klik ind på produktet for at få flere oplysninger.

BONUS GUIDER

4 Fantastiske

byg-selv projekter som du kan bygge for under 600 kr.

Tilmeld vores nyhedsbrev med byg-selv tips og tricks og få samtidigt vores trin-for-trin printvenlige vejledninger inklusiv tegninger, med 4 spændende byg-selv projekter som kan laves for mindre end 600 kr. i materialer.

4 Fantastiske byg selv projekter under 600 kr

Ingen spam og du kan framelde når som helst